Küsimused ja vastused Next Scale Stop süsteemide kohta

Mis on “Template Assisted Crystallisation”  (TAC) ?

Template Assisted Crystallisation (TAC) on katlakivi ennetav vee töötlemis tehnoloogia. See on kavandatud veevärgi komponentide, torude, püsiseadmete, kraanide, siseseadmete ja kuumavee paakide kaitsmiseks tüüpiliste vee karedusega seotud probleemide vastu.

TAC on keskkonnasõbralik alternatiiv nii vee pehmendamis süsteemidele, kui ka teistele seadmetele, mis võitlevad katlakiviga. Next Scale Stop aitab ennetada katlakivi, muundades karedad mineraalid kahjututeks, mitteaktiivseteks mikroskoopilisteks kristall osakesteks. Need kristallid püsivad vees mitteaktiivsetena, mille tulemusena puudub võimalus katlakivi tekkeks vees.

Kuidas erineb Next Scale Stop süsteem veepehmendajatest?

Next Scale Stop kasutab spetsiaalselt loodud keskkonda, et muuta lahustuvad karedust tekitavad mineraalid (kaltsiumkarbonaat) praktiliselt mittelahustuvateks mikroskoopilisteks kristallideks nii, et äravool ei saaks kahjustada.

Seevastu veepehmendajates on kasutusel ioonvahetus põhimõte, kus kaltsiumi ja magneesiumi ioonide eemaldamiseks veest, asendatakse need naatriumioonidega. Veepehmendajate kasutamisel on vaja juhtpulti, läbipesuvett, äravoolutoru, regenereerimis ja soolavee paake, et soolasid talletada. Seevastu Next Scale Stop süsteemide  kasutamisel pole vaja muud, kui sisse- ja väljalaskeava ühendusi.

Kas Next Scale Stop süstem eemaldab veest ka vajalikud mineraalid?

Ei, Next Scale Stop süsteemides säilitatakse kasulik mineraalide sisaldus, ennetades samaaegselt katlakivi moodustumist nende mineraalide tulemusena. Muutes karedust tekitavad mineraalid ohututeks, aga säilitades nende sisalduse vees, pakub Next Scale Stop süsteem parima võimaliku lahenduse.

Teised süsteemid nii edukalt ei toimi. 2005 aasta aruandes toitainete sisalduse kohta joogivees kirjutab Maailma Terviseorganisatsioon: “ Me leiame, et kare vesi on kasulik, sest see sisaldab väärtuslikke toitaineid. /…/ Südamehaiguste riski vähendamiseks, peab ideaalne vesi olema mõõdukalt kare, sisaldades piisavalt  kaltsiumit ja magneesiumit.

Millised on parimad valdkonnad Next Scale Stop rakendamiseks?

Praktiliselt iga valdkond, kus katlakivi vähendamine ja eemaldamine veest on nõutav või soovitud. Näiteks: hotellides, restoranides, korterelamutes, büroohoonetes, elamukompleksides, boilerites, loputussüsteemides, õhuniisutites, destillaatorites, aurugeneraatorites, päikesekütte süsteemides, paagita vee soojendites, RO ennetus süsteemides, udu tekkimis süsteemides, autopesulates ja paljudes toitlustus ettevõtetes on ideaalseks lahenduseks Next Scale Stop süsteemide rakendamine.

Kas Next Scale Stop eemaldab ka linna vees sisalduvad kemikaalid nagu fluoriid ja kloor?

Ei. Kõik teavad kloori tähtsat rolli ühiskondlikus vee süsteemis. See kindlustab joogikõlbliku vee jõudmise tarbijateni. Fluoriidi on tihti lisatud linna veele, sest on tõestatud, et õige kogus aitab kaasa laste hammaste arenemisele ning aitab ära hoida hammaste lagunemist. Next Scale Stop süsteemid ei eemalda iseseisvalt mitte ühtegi lisaainet veest

Millised tegurid võivad mõjutavad Next Scale Stop süsteemide toimimist?

Selleks, et kindlustada süsteemide parim toimimine on kasutusele võetud nii vee keemia, kui ka tippvoolu määrad. Enamus linnades olevad veesüsteemid on sobivad, et meie süsteeme kasutades efektiivselt katlakivi vastu võidelda.

Siiski on keemilised piirangud, mis on seotud reostajatega ja interferents ioonidega. Vett, mis sisaldab nähtavalt mustust ja prahti peab enne Next Scale Stop paagi süsteemide kasutamist filtreerima, kasutades selleks ettenähtud mehaanilist filtrit. Rohkem infot saab kasutusjuhenditest.

Nagu kõigi veekäsitlussüsteemidega, on vajalik õige suurusega seadmete kasutamine, et kindlustada parimat toimimist.  Siiski on Next Scale Stop süsteem vastuvõtlikum surve muutustele ja ettenägematute tippude suhtes, kui traditsioonilised vee pehmendajad.

Kas Next Scale Stop süsteemides kasutatavat keskkonda tuleb ka vahetada?

Jah. Paagi põhiste süsteemide puhul tuleb keskkonda vahetada iga kolme aasta tagant. Süsteemide paigaldamisel tuleb seda ka arvesse võtta. Möödaviik koos vee ümbersuunamiseks vajaliku tsükliga on filtersüsteemidele soovituslik, sest siis saab paagi süsteemist vahetuse ajaks lahti ühendada. Filterkassett süsteemide puhul on vajalik kassette vahetada kord aastas.

Kas Next Scale Stop-il on ka rakendus piiranguid?

Töötlemata kaevu vee puhul võib esineda piiranguid, kuna sageli pole teada seal oleva vee täpne keemiline sisaldus. Siiski pole probleemiks suur vee karedus vaid kaevuvees esinevad teised reostusaineid, mille  tase on suurem, kui Next Scale Stop süsteemidele sobilik. Lisaks ei ole meie toode soovitatav kinniste süsteemide puhul, millel ei ole läbipuhet või loputusventiili, et mikrokristallid saaksid süsteemist väljuda.

Kui keeruline on Next Scale Stop süsteemi paigaldamine?

Next Scale Stop süsteemide paigaldamine on suhteliselt lihtne. Next Scale Stop süsteemid on kompaktsed, mahtudes ka kitsastesse ruumidesse. Kuna Next Scale Stop süsteemid on kerged, on neid lihtne ning mugav ka transportida.

Milliste hoolduskuludega tuleb Next Scale Stop süsteemide puhul arvestama?

Üks TAC tehnoloogia eeliseid on selle vähene vajadus pidevaks hoolduseks. Peale regulaarse keskkonna vahetuse ei vajagi see muud hooldust. Paaksüsteemide puhul tuleb vahetada seda iga kolme aasta tagant ja filtrite puhul kord aastas. See ongi kõik. 

Milles seisneb Next Scale Stop “Roheline Tehnoloogia”?

Next Scale Stop puhul on tegemist tõeliselt “rohelise tootega”, sest see säästab vett ja energiat järgnevatel viisidel:

  1. Vähendab energia kasutust – Next Scale Stop süsteemid ei vaja elektrit ning vähendavad energia tarbimist,  kuna see süsteem hoiab soojusülekande pinnad puutumatuna energiat kulutavast katlakivi moodustumisest.
  2. Vähendab keemilise ja toormaterjali tarbimist – Next Scale Stop ei vaja ühtegi kemikaali ega mud lisaainet (näiteks: sool)
  3. Vähendab reovee väljalaset ja vee tarbimist – Kuna Next Scale Stop  puhul ei ole paagi tühjendamine ja  läbipesuvesi vajalikud, täidab see mõlemad eesmärgid.
  4. Vähendab ruumi vajalikust – Next Scale Stop süsteemid kasutavad umbes 75% vähem põrandapinda, kui vee pehmendajad.
  5. Säilitab looduslikud mineraalid vees. Kasulikud mineraalid kaltsium ja magneesium säilitatakse vees täielikult.

Sagedamini esinevad küsimused Next Scale Stop- katlakivi ennetava süsteemi kohta

Mis suuruses ma peaks sellise koju muretsema?

Majade jaoks, kus elab, kuni 3-5 isikut, soovitame süsteemi NSS-835 (38 liitrit minutis). Suuremate perede jaoks soovitame süsteemi NSS–935 (46 liitrit minutis). Väiksemal tarbimisel on sobilik seade NSS-824 (32 liitrit minutis)

Kui raske nende süsteemide paigaldamine on?

Iga torulukksepp või isik, kes on torutööde põhitõdedega kursis, võib neid süsteeme kerge vaevaga paigaldada. Kuna puudub ühendus kanalisatsiooniga, siis on neid palju hõlpsam paigaldada, kui traditsioonilisi veepehmendeid.

Kuidas need on võrreldes magnet- ja muud tüüpi elektrooniliste seadmetega?

Läbi aastate on kasutanud palju erinevat tüüpi katalüütilisi, magnet- ja elektroonilisi seadmeid ja lõpuks on tuldud järeldusele, et käesolevad süsteemid funktsioneerivad paremini ja on tõhusamad.

Seda teaduslikult tõestatud protsessi, mida kutsutakse nimega Template Assisted Crystallation või TAC on osutunud kõige tõhusamaks. Arizona osariigi ülikool teostas ammendava uuringu, võrreldes TAC meedial põhinevaid süsteeme elektroonilistega ja leidis, et TAC on kõige efektiivsem, pärssides katlakivi moodustumist.

Kuidas toimib katlakivi ennetav keskkond?

Katlakivi ennetav keskkond tekitab katalüütilise reaktsiooni molekulaarsete struktuuridega oma täiuslikult ümmargusel suure mahutavusega pinnal, mis konverteerib vee kaltsiumi -ja magneesiumkarbonaadisisu ajutise kareduse ja võimaldab seega kaltsiitkristallidel kasvada.

Kui kristallid saavutavad nanosuuruse nanomeetrite vahemikus, eralduvad need ja kanduvad ära koos veevooga. Need kaltsiitosakesed on kuumakindlad ja ei suuda edaspidi kareduse setteid tekitada. Töödeldud ja väljuv vesi eemaldab samuti juba olemasoleva katlakivi.

Sõltuvalt  olemasoleva katlakivi kihi paksusest läheb mõni aeg, et see 100 % ulatuses eemaldada. Kuid pärast seda on torusüsteemi ja kuumusvahetaja pinnad absoluutselt puhtad.

Milles peitub peamine katlakivi ennetava süsteemi omapära, võrreldes standardse soolal põhinev veepehmendiga?

Veepehmendid kasutavad  kareduse eemaldamiseks ioonvahetuskeskkonda. Need ioonvahetuse vaigud eemaldavad kaltsiumi ja magneesiumi ioonid veest, kinnitavad need vaigu pinnale ning asendavad naatriumioonidega.

Pehmendusplokid vajavad  uhtmiseks vett, kasutades soolvee lahust regeneratsiooniks. Vee suurenenud naatriumi sisaldus teeb riiklikele institutsioonidele, kes annavad välja vastavaid juhendeid, ühe enam muret.

Katlakivi ennetavas süsteemis muundub vee karedus kõvadeks lubjakristallideks, kuid neid ei eemaldata füüsiliselt. Need mikroskoopilised kristallid viiakse lahusest välja, kuid kristallid ei suuda kinnistuda torudele või seadmetele. Puudub vajadus aluspõhja regenereerida, kuna katlakivi vastane süsteem töötab katalüsaatorina (keskkonda ei tarbita protsessi käigus ära).

Miks on katlakivi ennetav süsteem ülespoole suunduva veevoo konfiguratsioonis?
Miks pole see allapoole suunduvas veevoos?

Katlakivi vastane keskkond pole traditsiooniline allapoole jooksuga filtersüsteem. See ei püüa karedust kinni ega vaheta midagi kareduse vastu nagu traditsioonilises veepehmendis. Keskkond toimib katalüütilise keskkonnana, põhjustades ioonide kristalliseerumist keskkonna pinnal, samas kui vesi voolab pidevalt ülespoole.


Sissetulev veevoog vee konditsioneerimissüsteemis on filtrikorpuses alati ÜLASUUNAS põhjast ülespoole liikumises. Keskkond püsib süsteemis alati vedelseisus, kui vesi voolab. Keskkond on pidevas liikumises ja veevood liiguvad põhjast ülespoole. Just seetõttu ei saa keskkond vees asuvaid osakesi välja filtreerida.

Kogu karedus, mis siseneb süsteemi, eraldatakse lahusest ja moodustab pinnal kristalle, kui need läbivad keskkonna. Need kinnituvad mõneks ajaks keskkonnale, kuni kasvavad nanosuuruseni ja murduvad keskkonnast lahti ning liiguvad veevoos edasi. Kristallid ei suuda mingile pinnale kinnituda, vältides seega katlakivi moodustumise.

Kas ma saan traditsioonilise veepehmendisüsteemi katlakivi ennetava süsteemiga asendada ja millist vahet ma näen kahe süsteemi tõhususes?


Jah, te võite eemaldada traditsioonilise pehmendi ja asendada selle katlakivi ennetava süsteemiga. Erinevus uue süsteemi puhul seisneb selles, et puudub ebakindluse tunne, mis tekib traditsioonilise pehmendi puhul, kuna seal karedus kristalliseerub, kuid seda ei eemaldata.

Teil on ka kõik muud eelised nagu puhtam torustik ja veekuumutid, milles pole katlakivimoodustisi. Täiendavaks eeliseks on see, et teil pole vees lisandunud naatriumi.

Te võite tunda veel soolakat maitset või haista kerget lõhna lühikest aega pärast vana pehmendi eemaldamist, kui torudesse oli kogunenud palju katlakivi.
 See ilming seletub sellega, et uus katlakivi vastane süsteem puhastab torustiku, milles võivad olla naatriumi ja/või kaltsiumi moodustised ja setted vanast pehmendist. Kuid see kestab vaid lühikest aega, kuni torustik puhastub.

Kas ma tunnen dušši all  erinevust?


Nahal pole libedat tunnet, mille üle mõned veepehmendi tarbijad kaebavad.

Kas ma võin täheldada muutust pesupesemisel?


Pesu tuleb välja puhtam ja pehmem.

Kas läbipesuprotsess on vajalik? Kas süsteem saab korralikult funktsioneerida ilma läbiuhtmiseta?

Kuna filtrisisene katlakivivastane keskkond on pidevalt ülespoole suunduvas voolusuunas siis ei jää osakesed keskkonnas pidama ja uhtmisprotsessi pole vaja. Võib öelda, et keskkond on alati ekspluateerimisprotsessi ajal uhtmises, kuna see on pidevalt vedelas seisundis ja suspensioonis. Seega ei kasutata süsteemis läbiuhtmisprotsessi.

Miks ei vaja katlakivivastane keskkond läbiuhtmist? Mis väldib keskkonnakihi riknemise?

Oluline on teada, et süsteemil pole keskkonnas filtreerimisefekti. Ärge unustage, et seade on pidevas uhtmisseisundis ja pole mõeldud vee filtreerimiseks. Pidevas suspensioonis olevas keskkonnakihis ei akumuleeru midagi. Filtri sisene keskkond on loodud toimima vaid katalüsaatorina, mitte aga filtreerimiskeskkonnana.

Milline võib olla maksimaalne filtrisse siseneva vee temperatuur?

Filtrisse siseneva vee temperatuur, kuni 50°C.

Milline on minimaalne keskkonna töötemperatuur?

Soovitav minimaalne keskkonna töötemperatuur on 5°C. Keskkonda ei tohi külmuda lasta.

Milline on keskkonna kasulik eluiga?

Viimase 13 aasta jooksul on üle maailma paigaldatud sadu tuhandeid süsteeme reaalsetes eluoludes. Süsteeme on kontrollitud sama tõhususe järgi, kui esimesel tööpäeval ja tagasihoidlikul hinnangul on seadme sisu eluiga vähemalt 3 aastat.

Kas on võimalik, et ma hävitan keskkonda või see rikneb? Milliseid ettevaatusabinõusid tuleks rakendada?

Raua sisaldus peab olema alla 0.3 mg/l, mangaani alla 0.05 mg/l, vaske alla 1,3 mg/l. Vesiniksulfiid ja õli vees rikuvad samuti keskkonda, neid ei tohi olla. Vajalik on enne süsteemi paigaldada raua, mangaani, vesiniksulfiidi eemaldav filter. 

Soovitav on kloori sisaldava vee puhul süsteemi ette paigaldada aktiivsöefilter. Keskkond on vastupidav ja kestab piirnormidele vastava vee puhul vähemalt 3  aastat.

Kuidas vältida keskkonna süsteemist väljauhtumist, kui ma selle esimest korda käivitan ja hakkan ekspluateerima?

Soovitame, et te leotaks keskkonda 15 minutit enne käivitamist. Laske veel voolata läbi filtrianuma ja keskkonna enne torusüsteemi paigaldust. See tagab, et igasugused võimalikud peened osakesed, mis on tekkinud anumas ja keskkonnas veo ajal, pestakse anumast enne selle ülesriputamist välja.

See tagab, et keskkond on veega küllastunud ja ei akumuleeru korpuse ülaosas veega täitmisel. Teil on samuti ülasõel, mis ei lase keskkonnal suunduda maja äravoolutorudesse.

Kas ma pean keskkonda puhastama?

Keskkonda pole enne filtrisse paigaldust vaja puhastada. Ärge unustage, et me soovitame leotada keskkonda veega 15 minutit enne paigaldust. Seejärel võite filtri käiku lasta.

Kuidas ma saan keskkonda testida?

Parimaid ja veenvamaid tulemusi annab kahe anuma kasutus. Te asetate kaks anumat pliidile. Üks täidetakse töötlemata veega ja teine süsteemis töödeldud veega. Kui vesi aurub, siis moodustub töötlemata veega poti äärel tahke vaht. Töödeldud veega potis puudub äärtel karedusvaht ja te näete ka kareduskristallide ringlemist poti põhjal enne vee aurustumist. Neid on hiljem kerge välja pühkida.

Teiseks meetodiks on vaadelda kuumutusseadmeid, mis on juba katlakiviga kaetud. Pärast katlakivi vastase süsteemi paigaldust näete mõne aja pärast, et valge katlakivi hakkab pikkamööda kaduma ja uut ei teki. Kliendid on täheldanud, et nende kohvimasinatelt ja seadmetelt kaob aastatega moodustunud katlakivi.

Kui veekaredust testida pärast süsteemi paigaldamist, kas karedustase on erinev?


Kui vett testida pärast katlakiviennetava süsteemi paigaldust, siis jääb karedustase testril samaks ja võib osutuda isegi karedamaks, kuna torudest eemaldatakse olemasolev katlakivi. (Seda võib selgemini näha kuuma vee poolel, kus moodustub rohkem karedust, näiteks veekuumendil ja kuuma vee torudes). Pärast olemasoleva katlakivi eemaldamist taastub karedus normaalse karedustasemeni.

Mida ma peaks ootama pärast süsteemi paigaldust oma nõudepesumasinalt?

Nõudepesumasinad kasutavad vett torustiku kuuma vee poolelt ja torustik on nõude kuivatustsüklis kuum. Te võite leida ebaharilikku algset plekkide teket katlakivi eemaldumisega seonduvalt. Teil võib olla ka olemasolev suur katlakivimoodustis nõudepesumasina sees.

Parimaks viisiks katlakivi eemaldamiseks nõudepesumasinast on panna ülakorvi pesu ajal sidrunhapet. See aitab lahustada  katlakivimoodustist masina konsoolidel ja sisepoolel. Seda tuleb teha, kuni kogu katlakivimoodustise kadumiseni torustikust.

Kui süsteemi läbib muu vesi peale selle, mida kasutatakse nõudepesumasinas puhastustsüklis, siis võivad kaltsiumkristallid murduda tagasi lahusesse, kui kasutate agressiivseid nõudepesuvahendeid, millel on madal pH, kõrge kloori ja fosfaatide sisaldus.  

Agressiivsed pesuvahendid  võivad kristalle murda ja tekitada nõudele plekke. Tähtis on vähendada neid või tarvitada seepi 50% ulatuses. Kasutage ökoloogilisi nõudepesuvahendeid. Võite katsetada ka looduslikke nõudepesuvahendeid ja leida endale sobivaim.

Kui kiire on kaltsiumi ja magneesiumi konversioon katlakivivastase süsteemi lahusest?

Süsteemis on mõeldud kontaktajaks 2 sekundit. Katalüütiline reaktsioon on vahetu ja nanoosakesed moodustuvad vahetult keskkonna pinnale. Seejärel murduvad nad ära nanoosakestena ja lähevad utiili. Süsteemid on kavandatud konverteerima 100%  kaltsiumi ja magneesiumi ajutisest karedusest, põhinedes madalal veevookiirusel ja seadmeprojektil.

Kas keskkonda on testitud selle mõju  tervise suhtes?

Keskkonda on testitud ja see vastab NSF 61 standardile. See on sõltumatu testistandard tervisemõjude suhtes, mille on teostanud sõltumatu laboratoorium WQA Veekvaliteedi ühendus.