TAC tehnoloogia on kirjutatud hotell Marrioti ehitusplaani ning on laialdaselt kasutusel ka sellistes hotellides nagu Hilton (Embassy suites/Saatkonna sviidid), Crowne Plaza/Holiday Inn, Holiday Inn Express ja DeVere.

  • Next Scale Stop’il on ülemaailmse restoraniketi McDonald heakskiit ning see on tavaline Concordia kohvimasinate, Groeni auru ja kombiahjude, Manitowoci jäämasina, AO Smithi, Rinnai ja Noritzi kuumaveepaakide kaitse kasutuses. Samuti teiste hotellide, restoranide, kohvikukettide, toitlustusettevõtete tarvikute ja kuumaveepaakide tootjate kasutuses.
  • Next Scale Stop töötab meetodil, mida nimetatakse Template Assisted Crystallization (TAC), et ühendada kareduse mineraale ja muuta need kahjutuks mikroskoopilisteks kristallideks, mis ei kinnitu, blokeeri ega ummista kütteseadmeid ja teisi olulisi osasid.
  • See kaitseb boilereid ja kuumaveepaake, torusid ning tsirkulatsioonipumpasid ning aitab säilitada kogu küttesüsteemi optimaalset töövõimet.
  • Next Scale Stopil on, kuni 99.6% tõhusust.