• TAC meedia

Läbimurre tehnoloogias

Teadlased on loonud esimese efektiivse soola ja kemikaali vaba katlakivi ennetava meetodi “Template Assisted Crystallization”. TAC tehnoloogiale põhinevalt muudab spetsiaalne filtermeedia kareduse mineraalid kahjututeks, passiivseteks mikroskoopilisteks kristallideks.

  • Next Filtration – patendeeritud tehnoloogia.
  • Reaktsioon toimub kärgstruktuuri alusel.
  • Moodustades korrapäraseid mikromeetrilisi ja nanomeetrilisi struktuure.
  •  ZnO nanosheets, Photonic Balls. (polümeerkuulikesed)
  • Kasutab polümeerkuulikesi tuumastuskohtadena teisendamaks vees lahustunud kareduse mikroskoopilsteks kristallideks.
  • Muudatus saavutatakse läbi katalüütilise reaktsiooni molekulaarsel tasandil.
  • Kristallid kasvades polümeerkuulikestel saavutavad vajaliku mõõdu, mis järel eemalduvad koheselt ning katlakivi jääb moodustamata.
  • Töötab keevkihina piirkonna ja tõhususe suurendamiseks.
  • Saadaval erineva vooluhulgaga süsteemid.

Pildil: Kristallide moodustumine katalüsaatorina toimivatel polümeerkuulikestel (TAC meedia) ja hilisem eemaldumine.

Kristallide moodustumine katalüsaatorina toimivatel polümeerkuulikestel (TAC meedia) ja hilisem eemaldumine.

2013 hinnang kasutades DVGW-W 512 testi protokolli

2013 hinnang kasutades DVGW-W 512 testi protokolliÜlemine joonis ja alumine tabel on võetud 2013 aasta sõltumatust hinnangust, kasutades Saksa DVGW-W512 testi protokolli

Ilmselgelt oli Next Scale Stop TAC tehnoloogia kõige tõhusam katlakivi vähendamisel erinevate veekvaliteetide testimisel käesolevas hinnangus. Testiti samuti ioonvahetust (IX), mis annab tõese ülevaate ioonvahetusest, võrreldes alternatiivsete vahendite ja tehnoloogiatega samadel tingimustel. Joonis näitab, et nii süsteemidel TAC, kui ka IX (ioonvahetus) on suurim efektiivsus, kuid TAC ületas siiski ioonvahetust.

Kergema väljakutse puhul (TDS 479 and CaC03 180) oli TAC tehnoloogial tõhusus 99,6% ja raskeimal väljakutsel (TDS 1200 and CaC03 500)  oli 90% tõhusus. Kõikides veenäitudes, saavutasid alternatiivsed vahendid, vaid 50% efektiivsuse. Neist kõige kehvema tulemuse saavutas elektro/magnetiline.

TAC on erakordselt tõhus, säästes raha, vett ja ei kahjusta keskkonda.

Kõik need katsed näitavad, et Next Scale Stop -TAC tehnoloogia on võrdväärne katlakivi ladestumise ennetamisel ioonvahetus meetodil töötava veepehmendiga. Lisaks sellele ei kasuata Next Scale Stop süsteem soola, mistõttu puudub vajadus regenereeimiseks ja läbipesuks.

Veekvaliteet testitud

ParameeterTDS (mg/l) Karedus (mg/l CaCO3)
Salt River Water (Tempe kraanivesi)479180
Arizona projekt (CAP) Kanalivesi 666150 – 250
Scottsdale´i pinnavesi    1200450 – 500
Santa Clara Valley veepiirkonna  (SCVWD) pinnavesi420210

Igal veekvaliteedil on unikaalne ainete ja kareduse tase


TAC = Template Assisted Crysallisation IX = Ion Exchange EIP = Electrically Induced Precipitation 
MAG = Electromagnetics CDI = Captive De Ionisation