Ecoclean OÜ  Müügitingimused

 

Küsimused ja vastused FILTERSORB CT süsteemide kohta

Mis on FILTERSORB CT?

FILTERSORB CT tõhusa katlakivi ennetamise aluseks on tuumastumispõhine kristalliseerumine (Nucleation Assisted Cystallization, NAC). Tuumastumispõhine kristalliseerumine on katlakivi ennetav vee töötlemise tehnoloogia. See on loodud katlakivi tekke ennetamiseks kinnises läbivoolavas keskonnas, nagu näiteks torude siseseinad, santehnika sisemus, kuumaveeseadmete kütteelemendid, soojusvahetid, jne.

FILTERSORB SP3 ON keskkonnasõbralik alternatiiv nii veepehmenditele, mis aitab ennetada katlakivi, muundades karedad mineraalid kahjututeks, mitteaktiivseteks mikroskoopilisteks kristalli osakesteks. Need kristallid püsivad vees mitteaktiivsetena, mille tulemusena puudub võimalus katlakivi tekkeks.

Kuidas toimib katlakivi ennetav keskkond?

Katlakivi ennetav keskkond tekitab katalüütilise reaktsiooni molekulaarsete struktuuridega oma täiuslikult ümmargusel suure mahutavusega pinnal, mis konverteerib vee kaltsiumi -ja magneesiumkarbonaadi sisu ajutise kareduse ja võimaldab seega kaltsiitkristallidel kasvada.

Kui kristallid saavutavad nanosuuruse nanomeetrite vahemikus, eralduvad need ja kanduvad edasi koos vee vooga. Need kaltsiitosakesed on kuumakindlad ja ei suuda edaspidi kareduse setteid tekitada. Töödeldud kristallid vees aitavad eemaldada pindadelt olemasolevat katlakivi.

Sõltuvalt olemasoleva katlakivi kihi paksusest läheb mõni aeg, et see 100 % ulatuses eemaldada.

Kuidas erineb FILTERSORB CT süsteem veepehmendist?

FILTERSORB CT süsteem loob spetsiaalse keskkonna, kus karedust tekitavad mineraalid Ca/Mg muudetakse mittelahustuvateks mikroskoopilisteks kristallideks. Moodustunud nano suuruses kristallid ei suuda kinnises läbivoolavas keskkonnas kinnituda kokkupuute pindade külge.

Veepehmendi seevastu töötab ioonvahetuse põhimõttel, kus kaltsiumi ja magneesiumi ioonide eemaldamiseks veest, asendatakse need naatriumi ioonidega. Veepehmendi regenereerib soolalahusega ning teostab regulaarselt läbipesusid.

Veepehmendil puudub efekt, kui soolapaagis puudub sool. Tihti unustatkase seda lisada.

Kas FILTERSORB CT süsteem eemaldab veest ka vajalikud mineraalid?

FILTERSORB SP3 süsteem säilitab vees kasulikud mineraalid (Ca/Mg) samaaegselt ennetades katlakivi moodustumise nende mineraalide tulemusel.

Karedust tekitavad mineraalid kaltsium ja magneesium muudetakse ohtuteks nanosuurusteks kristallides, mis väga happelises või väga aluselises keskkonnas murduvad nad tagasi oma algsesse olekuse, seega inimese organism suudab neid omastada.

Milliste seadmete kaitseks tuleks FILTERSORB CT süsteeme kasutada?

FILTERSORB CT süsteeme tuleks kasutada kõikide seadmete ees, mida vesi läbib. Näiteks boilerite, õhuniisutite, destillaatorite, aurugeneraatorite, soojusvahetite, kohviaparaatide, jäämasinate, kombiahjude, jne. ees.

Kui tihti tuleb FILTERSORB CT süsteemides kasutatavat filtermeediumit vahetada?

Paagi põhiste süsteemide puhul tuleb filtermeediumit vahetada iga kolme aasta järel. Kassett süsteemide puhul on vajalik filtermeediumi kassette vahetada kord aastas.

Milliste hoolduskuludega peab FILTERSORB CT süsteemide puhul arvestama?

NAC tehnoloogia eeliseks on selle vähene vajadus pidevaks hoolduseks. Peale regulaarse filtermeediumi keskonna vahetuse ei vajagi see muud hooldust.

Milles seisneb FILTERSORB CT “Roheline Tehnoloogia”?

Süsteemil puudub vajadus läbipesuks, ei tarbi elektrit, ei tarbi soola ega muid keemilisi aineid. Kasulikud mineraalid kaltsium ja magneesium säilivad vees täielikult.

Mis suuruses ma peaks sellise süsteemi koju muretsema?

  • Väiksemal tarbimisel on sobilik seade FSP-824 (32 liitrit minutis)
  • Peredes 3-5 isikut, soovitame süsteemi FSP-835 (38 liitrit minutis).
  • Suuremas majapidamises soovitame süsteemi FSP–935 (46 liitrit minutis).

Kui raske on nende süsteemide paigaldamine?

Iga torulukksepp või isik, kes on torutööde põhitõdedega kursis, võib neid süsteeme kerge vaevaga paigaldada. Kuna puudub ühendus kanalisatsiooniga, siis on neid palju hõlpsam paigaldada, kui traditsioonilisi veepehmendeid.

Kuidas need süsteemid on võrreldes magnet- ja muud tüüpi elektrooniliste seadmetega?

Võrreldes elektromagneetiliste seadmetega on katsete tulemusel jõutud järelduseni, et käesolevad süsteemid funktsioneerivad paremini ja on tõhusamad. Elektromagneetiliste seadmete kasutegur jääb vahemikkiu 30-50%. FILTERSORB CT süsteemide kasuteguriks loetakse 90-99,6%.

Miks toimib FILTERSORB CT süsteem ülespoole suunduvas veevoos mitte allapoole suunduvas veevoos?

FILTERSORB CT pole traditsiooniline allapoole jooksuga filtersüsteem. Keskkond toimib katalüütilise keskkonnana, põhjustades kareduse ioonide kristalliseerumist keskkonna pinnal, ajal millal vesi voolab pidevalt ülespoole.

Sissetulev veevoog on süstemis suunatud alati põhjast ülespoole liikumise suunas. Keskkond süsteemis on pidevas liikumises, kus veevood liiguvad põhjast ülespoole, seetõttu ei saa ka keskkond vees asuvaid osakesi välja filtreerida.

Kogu karedus, mis süsteemi siseneb muudetakse kristallideks, kui need läbivad keskkonna. Kareduse ioonid kinnituvad mõneks ajaks keskkonnale, kuni kasvavad nanosuuruseni ja murduvad keskkonnast lahti ning liiguvad veevooga edasi.

Moodustunud kristallid ei suuda kinnises läbivoolavas keskkonnas pindadele kinnituda, vältides seega katlakivi moodustumise. Kas ma tunnen dušši all erinevust? Töödeldud vesi on täiesti tavaline vastupidiselt veepehmendile, mis muudab vee libedaks.

Kas FILTERSORB CT süsteemi läbipesu on vajalik?

Kuna süsteemi sisene katlakivi ennetav keskkond on pidevalt ülespoole suunduvas voolusuunas siis ei jää osakesed keskkonnas pidama, seega läbipesu pole vajalik.

Milline võib olla maksimaalne filtrisse siseneva vee temperatuur?

Filtersüsteemi paagimaterjalist lähtuvalt võib siseneva vee temperatuur olla, kuni 50°C. Milline on minimaalne keskkonna töötemperatuur? Soovitav minimaalne keskkonna töötemperatuur on 5°C. Keskkonda ei tohi lasta külmuda.

Milline on filtermeediumi töö eluiga?

Filtermediumi töö eluiga on vähemalt 3 aastat tingimusel, et süstemi sisenev vesi vastab kehtestatud piirnormidele. Reostatud vee korral filtermeedium saastub ja selle efektiivsus langeb.

Milliseid ettevaatusabinõusid tuleb rakendada filtermeediumi reostuse vältimiseks?

Raua sisaldus vees peab olema alla 0.3 mg/l, mangaani alla 0.05 mg/l, vaske alla 1,3 mg/l. Vesiniksulfiidi ja õli ei tohi vees olla. Vajadusel tuleb paigaldada enne süsteemi veepuhastusseade tagamaks piirnormidele kehtestatud näidud. Soovitav on kloori sisaldava vee puhul süsteemi ette paigaldada aktiivsöefilter. 

Kuidas ma saan FILTERSORB CT süsteemi efektiivsust testida?

Veenva tulemuse annab kahe anuma kasutus. Te asetate kaks anumat pliidile. Üks täidetakse töötlemata veega ja teine süsteemis töödeldud veega. Kui vesi aurustub, siis moodustub töötlemata veega poti äärel sete.

Töödeldud veega potis puudub äärtel sete ning te näete kareduskristallide ringlemist poti põhjal enne vee aurustumist.

Teiseks meetodiks on vaadelda kuumaveeseadme kütteelemente, mis on juba katlakiviga kaetud. Pärast katlakivi ennetava süsteemi paigaldust näete mõne aja möödudes, et katlakivi hakkab pikkamööda kaduma.

Kui veekaredust testida pärast süsteemi paigaldamist siis milline on testril kareduse tase? Kui vett testida pärast katlakivi ennetava süsteemi paigaldust, siis jääb kareduse tase testril samaks või osutub alguses isegi karedamaks, kuna torudest hakkab eemalduma olemasolev katlakivi.

Mida peab teadma pesumasinate ja nõudepesumasinate kasutamisel?

Pesumasinad ja nõudepesumasinad tuleks puhastada katlakivist kasutades selleks sidrunhapet, mis aitab efektiivselt lahustada katlakivi ladestusi seadmetes. Parimaks viisiks on panna sidrunhapet seadme pesuaine sahtlisse ning seadet korduvalt läbi pesta.

Oluline on kasutada ökoloogilisi pesuvahendeid, mis jätavad vee pH taseme vahemikku 6,5-8,5. Vältida tuleb pesuvahendeid, mis sisaldavad kloori või fosfaate. Agressiivsed fosfaadi ja teiste kahjulike lisaainete rohked laiatarbe pesuvahendid rikuvad vee pH taset, mille tulemusel moodustunud kristallid murduvad tagasi oma algsesse olekusse, sellisel juhul vee töötlusel puudub eesmärk.

Kas filtermeediumi on testitud selle mõju suhtes tervisele?

Filtermediumi on testitud tervise mõju suhtes ja see vastab rahvusvahelisele standsardile NSF 61